Giảm khí thải carbon - bảo vệ môi trường

GIẢM KHÍ THẢI CARBON – BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Sử dụng dầu nhớt phù hợp, được sản xuất bằng công nghệ đột phá tiên tiến, bền vững với môi trường là góp phần gìn giữ “ngôi nhà chung” được khỏe mạnh.

Motul 300V có nguồn gốc hữu cơ, sử dụng vật liệu tái tạo không hóa thạch để hạn chế tác động đến môi trường. Đặc biệt, thành phần gốc hữu cơ còn giúp giảm lượng khí thải carbon xuống 25% trong quá trình sản xuất.

Lựa chọn Motul 300V – tăng hiệu suất vận hành, giảm khí thải carbon, bảo vệ môi trường !

Có thể là hình ảnh về ô tô và văn bản cho biết 'GỐC HỮU Cơ GIẢM KHÍ THẢI CARBON CẢI THIỆN HIỆU SUẤT VẬN HÀNH MỚI 300V 300 MOTUL 5W-30 MOTUL POWER OW-20 ESTERCore® Technology MO HÃY CHỌN MOTUL'

2022-04-17
0979111959